X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مشارکت های مردمی

    جمع آوری کمک های نقدی، غیر نقدی و خدمات مردمی و ساماندهی و هدایت آنها بر اساس نیت اهدا کننده، انجمن خیریه امام جواد (ع) انجام می شود و از آنها در موارد زیر استفاده می شود:

- تامین معیشت بیماران آلزایمری وبیماران روانی مزمن
- کمک به ساخت مراکز برای افراد تحت پوشش انجمن
- کمک به ایجاد حرفه وکار برای بیماران روانی مزمن تحت پوشش
- کمک به استقلال و توانمند سازی بیماران آلزایمری وبیماران روانی مزمن
- کمک به خانواده مددجویان، نیازمند تحت پوشش
- کمک به تامین هزینه درمان و بیمه درمان مددجویان تحت پوشش انجمن خیریه
- کمک مالی برای نگهداری روزانه وشبانه روزی سالمندان آلزایمری بی بضاعت و افراد مبتلا به بیماریهای صعب العلاج و بیماران روانی مزمن
- کمک به امر پیشگیری از بیماری آلزایمر وآموزش خانواده های جمعیت مورد هدف

-کمک به 50نفرازبچه های بی سرپرست وبدسرپرست دختر وپسر(ایتام) کنارخانواده وهمراه مادر که ازکمیته امدادامام (خمینی ره)تحت  پوشش قرار گرفته شده است

شما عزیزان می توانید کمک های غیر نقدی خود را با هماهنگی وحضور در مرکزسالمندان شایستگان واقع در شهرک رضوی (گردو ) بعد از بیمارستان امام خمینی (ره)  میدان کوهنورد مستقیماً به دست مددجویان برسانید.


چگونه میتوانید به مرکز کمک کنید؟

«هرگونه کمک نقدی و غیرنقدی به این مرکز جزو هزینه های قابل کسر ازسرجمع درآمد مشمول مالیات از سوی وزارت امور اقتصادی ودارائی می باشد.»

ارزنده ترین و مهمترین کمک شما به مرکز توجه و حضور مستمر یا ارائه طرح ها و برنامه های مفید جهت ارتقای سطح کیفی و کمی مرکز و استفاده بهینه از امکانات موجود میباشد....

در این زمینه ها میتوانید در تأمین هزینه مرکز مشارکت داشته باشید.

۱.بانی ساختمانهای مورد نیاز مرکز بشوید.

۲. در تأمین هزینه برای زمین انجمن درشهرک گردو برای ساختمان های در دست احداث مشارکت نمایید.

۳. کمک های نقدی و غیرنقدی

۴. تأمین هزینه یک یا چند وعده غذای مددجویان به مناسبت های مختلف

۵. اختصاص دادن هزینه مراسم شب هفت، چهلم و یا سالگرد جهت تأمین چند وعده غذا در این مرکز

۶. نذورات نقدی، غیرنقدی از قبیل گوسفند نذری، عقیقه و قربانی

۷. در اختیار گذاشتن املاک و دارائی (با شرط استفاده مشخص در زمان حیات)

۸. اهدای اجناس دست دوم

۹. کمک در تهیه لوازم پزشکی، کارگاههای توانبخشی و تجهیزات بخشها.

۱۰. کمک به تهیه دارو برای بیماران روانی مزمن خصوصا داروهای ضروری وکمیاب  و غیره.


شما میتوانید با حضور درمرکز حتی برای ساعتی درکنارسالمندان وبیماران وبردن این عزیزان به راهپیمایی درجاده کناره کوه سرخه ماومددجویان را یاری نماییدواداره مرکز مشارکت داشته باشید

شما عزیزان می توانید کمک های غیر نقدی خود را با هماهنگی وحضور در مراکز خیریه  مامستقیماً به دست مددجویان برسانید.

کمک های نقدی خود را نیز با واریز به حساب های موسسه خیریه به شرح ذیل مارایاری نمایید:

بانک تجارت   شعبه   مرکزی  اراک         ۱۴۰۰۶۷۰۷۰۲

بانک صادرات شعبه بهشتی اراک   ۰۲۰۷۸۰۷۲۱۲۰۰۱

بانک ملی  شعبه    مرکزی   اراک   ۰۲۰۵۶۰۴۲۲۵۰۰۷

بانک  ملت   شعبه   مرکزی  اراک          ۱۸۸۴۹۴۰۵۱۱

بانک صادرات شعبه شهیدبهشتی اراک ۰۳۳۳۰۳۶۴۶4۰۰7 ویژه ایتام

بانک صادرات    "     "           "           0208936182000خیریه امام جواد (ع) استان مرکزی
بانک ملت ازطریق کارت وخودپرداز    6104337770117784 


انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)استان مرکزی

حامی بیماران آلزایمری وبیماران روانی مزمن -فرزندان بی سرپرست پسر ودختر (ایتام ) وزنان سرپرست خانواردر استان مرکزی 


.: Weblog Themes By VatanSkin :.